Pozvánka na řádnou členskou schůzi AGRO - družstva Ostrovec, konané dne 7.června 2024

Plná moc pro zastupování na členské schůzi družstva, 12. 5. 2023

Pozvánka na řádnou členskou schůzi AGRO - družstva Ostrovec, konané dne 12. května 2023

Plná moc pro zastupování na členské schůzi družstva, 10. 6. 2022

Pozvánka na řádnou členskou schůzi AGRO - družstva Ostrovec,10. 6. 2022

Základní informace

AGRO -  družstvo Ostrovec bylo založeno na ustavující členské schůzi konané dne 25. 8. 1993.Dne 30. 8. 1993 bylo AGRO – družstvo Ostrovec zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích - oddíl Dr, vložka 143. Družstvo je plátcem DPH. Sídlo družstva: Dolní ...celý text

Kontakt

AGRO - družstvo Ostrovec
Dolní Ostrovec 100
398 33 Ostrovec

tel.: 382 289 188
mail: agro.ostrovec@seznam.cz

IČO: 49050931

Na mapě: http://www.mapy.cz/s/chHr